Z Kioto do Edo W Japonii między XVII i XIX wiekiem najwyżej w hierarchii stał cesarz, ale faktyczne rządy sprawował naczelny dowódca i szef władzy wykonawczej: szogun. Japonia miała w tym czasie dwie główne metropolie: Kioto, gdzie rezydował cesarz i Edo (dzisiejsze Tokio), gdzie urzędował szogun. Siłą rzeczy między dwoma ośrodkami panowała ożywiona komunikacja. Dziś tę odległość (500 km) superszybki pociąg pokonuje w parę godzin, wówczas podróż zabierała więcej czasu, więc na kilku niezależnych od siebie szlakach stały dziesiątki stacji, gdzie dbano o odpoczynek i rozrywki podróżnych, zaś władza dbała o swoje interesy. Szogunat był bowiem systemem raczej mało demokratycznym…

Read more