Tag: Pablo Picasso

Georges Braque

Georges Braque – obrazy kobiet i kubizm

Georges Braque urodził się w 1882 roku. Był francuskim malarzem i rzeźbiarzem, jednym z założycieli kubizmu obok słynnego artysty Pablo Picassa. Zanim jednak stworzył teorię kubizmu, na jego wczesne prace duży wpływ miał fowizm. "To, co mnie najbardziej pociągnęło - i była to główna linia postępu kubizmu - polegało na tym, jak nadać materialnej ekspresji tej nowej przestrzeni, o której się dowiedziałem. Zacząłem więc malować głównie martwe natury, ponieważ w przyrodzie istnieje wyczucie, prawie powiedziałbym, że ręczna przestrzeń ... to było najwcześniejsze malarstwo kubistyczne - poszukiwanie przestrzeni." Georges Braque Fowizm Debiut fowistów w 1905 roku na Salonie Jesiennym w Paryżu,…

Read more
Pablo Picasso

Kobiety Pablo Picasso i sztuka

Spojrzenie na sztukę Pablo Picasso, współtwórcę kubizmu,  uznawanego za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku przez pryzmat jego kobiet. Jest on postrzegany jako najbardziej twórczy malarz świata. Jego kariera obejmowała ponad 78 lat, w których stworzył: 13,5 tys. obrazów, 100 tys. szkiców i rysunków oraz 34 tys. Ilustracji, które były używane w książkach. Podczas tej ekspansywnej kariery wyprodukował 300 rzeźb i wyrobów ceramicznych. Szacuje się, że ponad 350 jego dzieł, które stworzył podczas swojej kariery, zostało skradzionych. Żaden z artystów w historii nie może dorównać mu takimi twórczymi statystykami. Równie płodne było jego życie prywatne... "Trzeba działać bezpośrednio w malarstwie,…

Read more